Un cop acabat el procés ordinari de matriculació us comuniquem que han quedat places vacants als següents idiomes i nivells:

 

Anglès:  Hi ha vacants als nivells: A2, B1, B2.1, B2.2

 

Francès Hi ha vacants als nivells: A1, A2, B1

blackboard

 

Rus:   Hi ha vacants als nivells: A1.a, A1.b

 

Documentació que cal aportar:

DNI (original i còpia)
Carnet de família nombrosa o monoparental, si escau (original i còpia)

Documentació acreditativa del nivell (papereta curs anterior EOI, certificat Cambridge, etc), en cas de no tenir-ne l'alumant podrà realitzar una prova d'anivellament els dies següents:

Anglès:  23 d'octubre a les 19.30 a l'aula 1.

Francès: 24 d'octubre a les 17.30 a l'aula 2.

Rus: Poseu-vos en contacte amb la secretaria de l'escola.

***En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:
Documentació necessària per a la matrícula
Autorització de la persona interessada
Fotocòpia i DNI d'ambdues persones