diplomaLes escoles oficials d'idiomes gestionen i administren les proves per a l'obtenció de dos certificats oficials:

A Catalunya, el Departament d'Educació va unificar les proves per a l'obtenció d'aquests certificats l'any 1996. La unificació en l'elaboració de les proves i en els criteris d'administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Les proves de certificat de nivell intermedi i de certificat de nivell avançat per a alemany, anglès, àrab, català per a no-catalanoparlants (només per a alumnes oficials), espanyol per a estrangers, francès, italià i rus, les elabora el Departament d'Educació i s'administren a totes les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya en una única convocatòria tant a alumnes oficials, presencials i a distància, com a alumnes lliures.

Per a més informació sobre els certificats a les Escoles Oficials d'Idiomes, cliqueu aquí.