schedule

NIVELL

GRUP HORARI AULA
A1 15 B Dimarts, dijous i divendres alterns de 15 a 17 1
A1 19 B Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 3
A2 17A Diluns dimecres  i divendres alterns de 17 a 19 3
A2 19 A Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21 3
B1 17B Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 1
B1 19B Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 1
B2.1 17 A Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 1
B2.1 19A SEMI* Dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1
B2.2 17B Dimarts, dijous  i divendres alterns de 17 a 19  3
B2.2 19A SEMI* Dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

 

 

 

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari de tutories dels professors és el següent: Per determinar