matricula_online

DEL 2 AL 7 JULIOL (NOMÉS PER A ALUMNAT OFICIAL)

Els alumnes oficials del curs 2019-2020 de tots els idiomes i nivells, des de el  nivell A1 al nivell B2.2,  hauran de realitzar la matrícula telemàticament durant el mes de JULIOL.

ATENCIÓ: Aquells alumnes oficials que NO es matriculin dintre d'aquests terminis de JULIOL, perdran l'oficialitat.  En cas que un alumne/a perdés l'oficialitat i volgués tornar a ser alumne de l'EOI, hauria de tornar a passar pel procés de preinscripció al setembre i posterior sorteig.

L'EOI de Salou durà a terme la matrícula via telemàtica, entre els dies 2 i 7 de JULIOL, seguint les pautes següents (matricula_anticsalumnes_20.pdf):

Per accedir a l'aplicatiu de matrícula CENTROS NET/Accés restringit alumnat/professorat heu d'omplir els tres camps:

Usuari: data de naixement en format xx/xx/xxxx

Contrasenya: DNI / NIE (sense lletra final)

Contrasenya personal: la que heu posat la primera vegada que hi heu accedit (si no la recordeu cliqueu "recordar contrasenya")

Recordeu que per matricular-vos en un grup d'una franja horària diferent a la del curs actual heu d'esperar als dies 4 i 5 de juliol.

L'aplicatiu proporcionarà el resguard de matrícula que s'haurà d'abonar a LA CAIXA en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Aquest curs podreu pagar en línia amb un enllaç que trobareu al mateix aplicatiu de matrícula. No caldrà fer arribar cap justificant a l'escola relatiu al pagament de la matrícula, aquesta informació ens arribarà mitjançant "La Caixa".

En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l'import de 30 € anuals per l'aportació per material  ap.material.pdf. Aquest import s'ha d'abonar a l'entitat BBVA.  No caldrà fer arribar cap justificant a l'escola relatiu al pagament de l'aportació per material, aquesta informació ens arribarà mitjançant el BBVA.

 

Documentació que cal aportar al correu electrònic EOI SALOU , només si escau.

  • DNI escanejat ***Només en cas que l'hagueu renovat.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental en vigor, si escau (escanejat).
  • Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de la primera llengua estrangera que estudien i l'horari de classes (escanejat).
  • En el cas d'alumnat que sol.licita trasllat d'expedient, caldrà enviar per correu electrònic la fotocòpia del DNI i el resguard de pagament de la matrícula.